zaregistrovat se

ÚVOD DO TELEFONICKÉ PEER PODPORY - 870-5/2021

event
Jednorázová akce: 20.11.2021 - 22.11.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Rozvíjení dovedností v oblasti telefonické krizové intervence. Účastníci si rozšíří dovednosti v oblasti vedení kolegiální podpory po telefonu. Připraví se na obtížnější komunikační situace. Naučí se limitovat chronické volající a indikovat potřebu následné péče.

určení

Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Zdravotně-sociální pracovník, Zdravotnický záchranář, Psycholog ve zdravotnictví, Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby, Lékař

náplň

Specifika práce po telefonu, základy telefonické krizové intervence, práce s aktivním nasloucháním po telefonu. Vedení podpůrného rozhovoru. Nejtypičtější náplně hovorů v TKI. Práce s bezmocí a neutralitou. Rozdíl mezi akutním klientem a chronickým klientem. Práce s ohraničováním a limitací chronických klientů. Zvládání akutních situací po telefonu – kontakt se suicidálním volajícím. Ukázky a nácviky praktických situací. Rozbory kazuistik. Základní pravidla práce na lince kolegiální podpory. Začlenění služby TKI do projektu Prevence II. Součástí kurzu je e-learningová podpora. Celková časová dotace kurzu je 40 hodin.

poznámka

Pouze pro zaměstnance FN Motol, Nemocnice na Bulovce, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí n L.,Domažlická , a.s.FNuSA Brno, Úrazová nemocnice Brno a další dle určení.

Nutné předpokladyRegistrace PEER SPIS, absolvování certifikovaného kurzu nebo vzdělávací akce Peer program péče a podpory zdravotnickým pracovníkům – Strategie zvládání psychicky náročných profesních situací, nebo absolventi CISM.

krizová intervence intervence SPIS PEER podpora telefonická intervent Projekt Prevence II - (Zmírnění negativních dopadů psychické a fyzické zátěže na nelékařské zdravotnické pracovníky prostřednictvím systémového opatření)
PŘIHLÁSIT SE
předpokládaná cena
0 Kč

pořádá Katedra krizové připravenosti
Tereza Šoupalová organizátor soupalova@nconzo.cz
Hana Vraspírová vedoucí kurzu
lektoři Vendula Kolářová Jolana Strnadová Lukáš Humpl Lukáš Humpl