zaregistrovat se

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI A OPERAČNÍ ŘÍZENÍ PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE - 830-222/2020

event
1. část: 08.03.2021 - 12.03.2021 5. část: 30.03.2021 - 31.03.2021 2. část: 17.05.2021 - 21.05.2021 3. část: 21.06.2021 - 24.06.2021 4. část: 01.11.2021 - 05.11.2021 Zkouška: 06.12.2021 Zkouška: 04.01.2022
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získání zvláštní odborné způsobilosti pro úzce vymezené zdravotnické činnosti.

určení

Všeobecná sestra

náplň

Přednemocniční neodkladná péče o dětského a dospělého pacienta, integrovaný záchranný systém, imobilizace pacienta, bezpečné vyproštění, medicína katastrof, problematika zdravotnického operačního střediska, úkoly a činnost operačního střediska, psychologické aspekty a zvláštnosti kontaktu při vedení telefonického rozhovoru.

poznámka

Součástí kurzu je odborná praxe v akreditovaném zařízení v rozsahu 96 hodin. Akreditované zařízení si účastník volí ze seznamu, který dostane v rámci teoretické části. Termín odborné praxe si domlouvá se školitelem akreditovaného zařízení. Certifikovaný kurz je ukončen zkouškou. Rozsah teoretické části kurzu je 154 hodin. Předpokládaná cena je za celou teoretickou část certifikovaného kurzu.

Nutné předpokladyspecializovaná způsobilost v oboru intenzivní péče.Pro posouzení splnění vstupních požadavků účastníka (§ 62 odst. (2) zákona č. 96/2004 Sb.), je nutné s přihláškou do certifikovaného kurzu vložit do svého uživatelského profilu elektronicky úředně ověřenou kopii dokladu o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (maturitní vysvědčení ze SZŠ nebo diplom z VŠ nebo diplom z VOŠ spolu s vysvědčením o absolutoriu).Elektronické úředně ověřené kopie, lze získat stejně snadno jako ty papírové na pobočkách České pošty nebo u notáře. Po vložení této kopie do Vašeho uživatelském profilu nebude třeba ji znovu dokládat v případě další účasti na kurzech.

zdravotnická záchranná služba všeobecná sestra intenzivní péče přednemocniční PNP ZZS
odkazy
Informace o konverzi dokumentů od České pošty bližší informace o konverzi dokumentů od České pošty
launch otevřít

pořádá Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
Jarmila Šindelková organizátor sindelkova@nconzo.cz 543559534
Renata Sasová vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor