zaregistrovat se

Trung tâm liên lạc - người nước ngoài

Việc làm dành cho những người muốn làm việc tại Cộng hòa Séc đến từ các quốc gia ngoài Liên minh Châu Âu

Những người không là công dân của Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ và không là công dân của những quốc gia là thành viên khối EU, thường được gọi là "công dân nước thứ ba". Nhóm này không bao gồm những người nước ngoài là thành viên gia đình của công dân thuộc Liên minh châu Âu, Khu vực kinh tế châu Âu và Thụy Sĩ.

Người nước ngoài đến từ nước thứ ba muốn đến Cộng hòa Séc để làm việc làm phải có giấy phép lao động cùng với giấy phép cư trú hợp lệ, đó là thẻ lao động hoặc thẻ xanh. Trước khi nộp đơn xin thẻ lao động hoặc thẻ xanh, người nước ngoài phải thực hiện một vài bước thủ tục.

ZChỉ có thể xin thẻ lao động hoặc thẻ xanh đối với một vị trí công việc cụ thể của một chủ sử dụng lao động cụ thể. Do đó, trước tiên nên tìm vị trí tuyển dụng còn trống và liên lạc với chủ sử dụng lao động tương lai. Nghề y là một trong những nghề được điều tiết. Tại Cộng hòa Séc, có các quy định pháp lý để được phép thực hiện ngành nghề này, không thề làm việc trong những ngành nghề này nếu như không thực hiện đầy đủ những quy định đố.
Nguôi quan tâm đến ngành nghề y phải có giấy tờ chứng minh đáp ứng các điều kiện để làm việc trong ngành nghề chịu sự điều tiết, tức là họ phải yêu cầu Bộ Y tế cấp giấy tờ cho phép làm việc nghề y trước khi xin thị thực.

Việc cấp quyết định của Bộ Y tế về việc đáp ứng các điều kiện để thực hiện ngành nghề điều tiết đi đôi với việc trình giấy tờ công nhận giáo dục nước ngoài, tức là công nhận bằng cấp của nước ngoài. Việc công nhận giáo dục nước ngoài là một quy trình chính thức xác nhận rằng trình độ học vấn ở nước ngoài tương ứng với mức độ yêu cầu ở Cộng hòa Séc.

Chính phủ Cộng hòa Séc đã đưa ra ba chương trình khác nhau hỗ trợ di cư lao động, nhờ đó việc xin cấp thẻ lao động hoặc thẻ xanh tại Phòng lãnh sự sẽ dễ dàng hơn. Chủ sử dụng lao động Séc sẽ được sắp xếp vào chương trình, người sử dụng lao động sẽ đăng ký người lao động tương lai trong đơn đề nghị của mình để được sắp xếp tham gia chương trình. Khi chủ sử dụng lao động được sắp xếp vào chương trình, Phòng lãnh sự sẽ xác định lịch để nộp đơn xin thẻ lao động hoặc thẻ xanh cho một người lao động nước ngoài cụ thể và đồng thời thông báo lịch cho người sử dụng lao động hoặc trực tiếp cho người lao động.

Để nộp đơn đăng ký xin cấp thẻ lao động hoặc thẻ xanh, nhất thiết phải chuẩn bị trước tất cả các giấy tờ cần thiết.

Quy trình khuyến nghị dành cho người nước ngoài như sau:

  1. 1. Tìm công việc tuyển dụng và liên hệ nhà cung cấp dịch vụ y tế.
  2. 2. Xin giấy tờ công nhận giáo dục nước ngoài, tức là công nhận bằng cấp của nước ngoài.
  3. 3. Xin giấy phép thực hiện ngành nghề y ở Cộng hòa Séc.
  4. 4. Xin thẻ lao động hoặc thẻ xanh.
  5. 5. Sang Cộng hòa Séc và bắt đầu thực hiện nghề nghiệp.

Tóm tắt thông tin tải về - Tiếng Việtpicture_as_pdf

Upraveno: 19.07.2021 07:12