Navigace po stránce

Překlady stránky do jiných jazyků

Uživatelský profil

zaregistrovat se

Hlavní obsah

Hygienická opatření v NCO NZO

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a rozhodnutí MZČR o omezení prezenčního vzdělávání s platností od 12.10. 2020 až do odvolání rušíme vzdělávací akce realizované prezenční formou. Od 19. 10. 2020 budou některé vzdělávací akce realizované distanční formou. Účastníci budou o této skutečnosti aktuálně informováni.
Od 4. 11. 2020 jsou opět uskutečňovány termíny atestačních zkoušek, aprobačních zkoušek a závěrečných zkoušek akreditovaných kvalifikačních kurzů. U zkoušek, kde je praktická část zkoušky realizována ve zdravotnickém zařízení, je možnost konání zkoušky podmíněna kapacitou příslušného zdravotnického zařízení.

---------------------------------------------------------------------------------------------

logo_projekt_EU.png

nabídka vzdělávacích akcí Nabídka v PDF e-shop

Nabídka akcí

Filtr

clear

Akce

01.01.2020 - 31.01.2021

Kurz pro praktické sestry - přípr ...

Úsek regulace nelékařských povolání
Elearningový kurz
01.01.2020 - 31.01.2021

Kurz češtiny pro všeobecné a prak ...

Úsek regulace nelékařských povolání
Elearningový kurz
01.01.2020 - 31.01.2021

E-learning aprobační zkouška - Oš ...

Úsek regulace nelékařských povolání
Elearningový kurz
01.01.2020 - 31.01.2021

E-learning aprobační zkouška - Sy ...

Úsek regulace nelékařských povolání
Elearningový kurz