zaregistrovat se

ZDRAVOTNÍ LABORANT - HISTOLOGIE (Věstník MZ č. 10/2010) - 852-658/2019

event
Základní modul: 09.12.2019 - 13.12.2019 Odborný modul 1: 02.03.2020 - 06.03.2020 Odborný modul 2: 01.03.2021 - 05.03.2021 Zkouška: 13.04.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získání specializované způsobilosti s označením specialisty Zdravotní laborant pro histologii.

určení

Zdravotní laborant

náplň

Dle vzdělávacího programu zveřejněného na webových stránkách MZ ČR.

poznámka

Akce je zařazena do projektu “Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Součástí specializačního vzdělávání je povinná praxe v akreditovaných zařízeních.

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání.

specializační vzdělávání histologie ESF zdravotní laborant Projekt Vzdělávání pro praxi​

pořádá Subkatedra klinických laboratoří
Petra Drápalová organizátor drapalova@nconzo.cz 543559585
Jitka Loosová vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor