zaregistrovat se

ZDRAVOTNÍ LABORANT - ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE - 852-607/2019

event
Základní modul: 09.12.2019 - 13.12.2019 Odborný modul 1: 14.09.2020 - 18.09.2020 Odborný modul 2: 19.04.2021 - 23.04.2021 Zkouška: 03.05.2021 Zkouška: 14.05.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získání specializované způsobilosti s označením specialisty Zdravotní laborant pro alergologii a klinickou imunologii.

určení

Zdravotní laborant

náplň

Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR.

poznámka

Akce je zařazena do projektu "Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Součástí specializačního vzdělávání je povinná praxe v akreditovaných zařízeních.

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

alergologie specializační vzdělávání imunologie ESF Projekt Vzdělávání pro praxi​

pořádá Subkatedra klinických laboratoří
Petra Drápalová organizátor drapalova@nconzo.cz 543559585
Iva Tramplerová vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor