zaregistrovat se

Projekty

logo_projekt_EU.png

Centrum je realizátorem výzkumné činnosti zaměřené především na oblast celoživotního vzdělávání. Svou činnost směřuje na ověřování efektivity různých přístupů ve výuce ošetřovatelství, vytváří a pilotně ověřuje vzdělávací programy a učební opory s využitím nejmodernějších výukových metod.

Centrum má rozsáhlé národní i mezinárodní zkušenosti jako řešitel výzkumných projektů vyhlášených především Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví, Světovou zdravotnickou organizací, Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy, Evropským sociálním fondem a dalšími grantovými institucemi.

Upraveno: 06.06.2018 11:51