zaregistrovat se

PERIOPERAČNÍ PÉČE

event
26.11.2018 - 30.11.2018
place

cíl

Získání specializované způsobilosti s označením specialisty Sestra pro perioperační péči.

určení

pro všeobecné sestry zařazené do specializačního vzdělávání v oboru Perioperační péče v projektu FN USA

poznámka

Specializační vzdělávání je určeno pro cílovou skupinu projektu „Specializační vzdělávání sester v regionech - Jihomoravský kraj I.“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007521 je spolufinancován EU z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Součástí SV je praxe v akreditovaných zařízeních v rozsahu 80 hodin. Seznam zařízení akreditovaných pro praktickou část bude účastníkům specializačního vzdělávání předán v průběhu teoretické výuky. Součástí specializačního vzdělávání je e-learningová podpora.


pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu