zaregistrovat se

Ostatní

Vyřizování stížností

 
Více informací >>>

Stížnosti proti nevhodnému chování zaměstnanců nebo postupu Centra lze podat písemně nebo ústně na zřízenou tel. linku 543 559 502 nebo e-mailovou adresu doskolovak@nconzo.cz.

Protikorupční opatření

 
Více informací >>>

Interní protikorupční program Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů je aktualizován na základě Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 schválené usnesením vlády ČR ze dne 17. prosince 2018 č. 855 a v návaznosti na aktualizaci Rámcového rezortního interního protikorupčního programu schváleného usnesením vlády ČR ze dne 20. listopadu 2018 č. 769, dále vychází z Příkazu Ministra zdravotnictví ČR č. 22/2019 a Služebního předpisu státního tajemníka v ministerstvu zdravotnictví č. 16/2019 ze dne 12. dubna 2019.

Na základě uvedených dokumentů jsme přijali mimo jiné následující protikorupční opatření:

1. byly zpracovány předpisy k postupu v případech podezření na spáchání korupce nebo podvodu

2. byly zřízeny:

  • protikorupční e-mailová adresa: protikorupce@nconzo.cz
  • protikorupční telefonní linka:543 559 502

3. v prostorách NCO NZO byla umístěna schránka, která slouží pro „Příjem oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání“. Tato schránka se nachází ve spojovací chodbě mezi budovou A a B. Prostor a takto určené místo není nahráváno nebo monitorováno kamerovým ani jiným systémem.

Všechny obdržené podněty budou prošetřeny. Oznamovatel, pokud sdělí svoji adresu, má právo být písemně vyrozuměn o výsledku šetření.

Centrum v uplynulém období ani v současnosti nevyužívá služeb konzultantů, analytiků (fyzických osob) a poradenských společností působících na základě mandátní či jiné smlouvy.

Informace o veřejných zakázkách jsou uveřejňovány na profilu zadavatele na adrese:
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=nconzo

Smlouvy na veřejné zakázky jsou zveřejňovány podle zákona č. 340/2015 Sb., na registru smluv.

 

Interní protikorupční program Centra:

Veřejné zakázky

 
Více informací >>>

V této sekci najdete základní informace o uveřejňování informací o veřejných zakázkách, zadávaných, ve smyslu Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, veřejným zadavatelem:

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Vinařská 965/6, 603 00 Brno
IČ: 00023850
DIČ: CZ00023850
Dále jen Centrum.

Profil zadavatele.

Elektronická adresa profilu zadavatele:
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=nconzolink

Profil zadavatele na portálu Tender arena slouží ke zveřejňování veškerých informací o veřejných zakázkách zadávaných Centrem, včetně zakázek zadávaných na elektronickém tržišti.

Elektronické tržiště.

Adresa elektronického tržiště:
https://www.tendermarket.czlink

Smlouvy na realizaci veřejných zakázek.

Centrum uveřejňuje veškeré smlouvy, včetně smluv na veřejné zakázky, na které se vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a to způsobem stanoveným tímto zákonem. Jedná se o smlouvy uzavřené před datem 1. 7. 2016, které byly změněny dodatkem, na něž se vztahuje povinnost uveřejnění podle zákona o registru smluv a dále smlouvy uzavřené ke dni 1. 7. 2016 nebo později, na něž se vztahuje povinnost uveřejnění podle zákona o registru smluv.

Nabídka majetku

 
Více informací >>>

V současné době nenabízíme nepotřebný majetek

Kariéra

 
Více informací >>>

 

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů vyhlašuje výběrové řízení:

Pracovní pozice: pracovník údržby a správy areálu

Náplň práce: správa a údržba areálu, provádění opravných, úklidových a zahradnických prací.

Požadavky:

  • výuční list v oboru odpovídajícímu pracovní pozici
  • řidičský průkaz skupiny B
  • manuální zručnost, fyzická zdatnost
  • schopnost zacházet se zahradnickými nástroji (křovinořez, aj.)
  • pečlivost, spolehlivost, flexibilita
  • bezúhonnost
  • praxe s obdobnou činností výhodou

Nástup možný ihned.

V případě zájmu mne kontaktujte na e-mail: konecny.adam@nconzo.cz

Bližší informace na tel. č. 543 559 539


Upraveno: 27.08.2021 23:41