zaregistrovat se

Ostatní

Vyřizování stížností

 
Více informací >>>

Stížnosti proti nevhodnému chování zaměstnanců nebo postupu Centra lze podat písemně nebo ústně na zřízenou tel. linku 543 559 502 nebo e-mailovou adresu doskolovak@nconzo.cz.

Protikorupční opatření

 
Více informací >>>

Interní protikorupční program Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů je aktualizován na základě Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 schválené usnesením vlády ČR ze dne 17. prosince 2018 č. 855 a v návaznosti na aktualizaci Rámcového rezortního interního protikorupčního programu schváleného usnesením vlády ČR ze dne 20. listopadu 2018 č. 769, dále vychází z Příkazu Ministra zdravotnictví ČR č. 22/2019 a Služebního předpisu státního tajemníka v ministerstvu zdravotnictví č. 16/2019 ze dne 12. dubna 2019.

Na základě uvedených dokumentů jsme přijali mimo jiné následující protikorupční opatření:

1. byly zpracovány předpisy k postupu v případech podezření na spáchání korupce nebo podvodu

2. byly zřízeny:

 • protikorupční e-mailová adresa: protikorupce@nconzo.cz
 • protikorupční telefonní linka:543 559 502

3. v prostorách NCO NZO byla umístěna schránka, která slouží pro „Příjem oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání“. Tato schránka se nachází ve spojovací chodbě mezi budovou A a B. Prostor a takto určené místo není nahráváno nebo monitorováno kamerovým ani jiným systémem.

Všechny obdržené podněty budou prošetřeny. Oznamovatel, pokud sdělí svoji adresu, má právo být písemně vyrozuměn o výsledku šetření.

Centrum v uplynulém období ani v současnosti nevyužívá služeb konzultantů, analytiků (fyzických osob) a poradenských společností působících na základě mandátní či jiné smlouvy.

Informace o veřejných zakázkách jsou uveřejňovány na profilu zadavatele na adrese:
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=nconzo

Smlouvy na veřejné zakázky jsou zveřejňovány podle zákona č. 340/2015 Sb., na registru smluv.

 

Interní protikorupční program Centra:

Veřejné zakázky

 
Více informací >>>

V této sekci najdete základní informace o uveřejňování informací o veřejných zakázkách, zadávaných, ve smyslu Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, veřejným zadavatelem:

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Vinařská 965/6, 603 00 Brno
IČ: 00023850
DIČ: CZ00023850
Dále jen Centrum.

Profil zadavatele.

Elektronická adresa profilu zadavatele:
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=nconzolink

Profil zadavatele na portálu Tender arena slouží ke zveřejňování veškerých informací o veřejných zakázkách zadávaných Centrem, včetně zakázek zadávaných na elektronickém tržišti.

Elektronické tržiště.

Adresa elektronického tržiště:
https://www.tendermarket.czlink

Smlouvy na realizaci veřejných zakázek.

Centrum uveřejňuje veškeré smlouvy, včetně smluv na veřejné zakázky, na které se vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a to způsobem stanoveným tímto zákonem. Jedná se o smlouvy uzavřené před datem 1. 7. 2016, které byly změněny dodatkem, na něž se vztahuje povinnost uveřejnění podle zákona o registru smluv a dále smlouvy uzavřené ke dni 1. 7. 2016 nebo později, na něž se vztahuje povinnost uveřejnění podle zákona o registru smluv.

Nabídka majetku

 
Více informací >>>

V současné době nenabízíme nepotřebný majetek

Kariéra

 
Více informací >>>

 

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů vyhlašuje výběrové řízení:

Pracovní pozice: pracovník údržby a správy areálu

Náplň práce: správa a údržba areálu, provádění opravných, úklidových a zahradnických prací.

Požadavky:

 • výuční list v oboru odpovídajícímu pracovní pozici
 • řidičský průkaz skupiny B
 • manuální zručnost, fyzická zdatnost
 • schopnost zacházet se zahradnickými nástroji (křovinořez, aj.)
 • pečlivost, spolehlivost, flexibilita
 • bezúhonnost
 • praxe s obdobnou činností výhodou

Nástup možný ihned.

V případě zájmu mne kontaktujte na e-mail: konecny.adam@nconzo.cz

Bližší informace na tel. č. 543 559 539


Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů vyhlašuje výběrové řízení:

Pracovní pozice: Organizační pracovník (plný úvazek za mateřskou dovolenou)

Náplň práce:

 • organizační a administrativní podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků
 • komunikace s klienty a lektory, poradenství v oblasti vzdělávání zdravotnických pracovníků
 • řízení dokumentace vzdělávacího procesu, zpracování osobních dat klientů a absolventů
 • spolupráce s ostatními útvary v organizaci

Požadavky:

 • střední vzdělání s maturitou
 • dobrá znalost práce s PC – MS Office
 • komunikativnost, flexibilita, spolehlivost samostatnost, schopnost řešit problémy
 • organizační a presentační schopnosti, schopnost práce v týmu
 • odolnost vůči stresu
 • orientace ve vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví výhodou

Předpokládaný termín výběrového řízení 17. 8. 2021, vybraní účastníci budou včas osloveni

Nástup 1. 9. 2021

CV + motivační dopis odešlete do 10. 8. 2021 na adresu Oplatková Květa Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, 603 00 Brno s označením „Výběrové řízení neotevírat“, nebo na email oplatkova@nconzo.cz

Bližší informace – Oplatková Květa oplatkova@nconzo.cz, telefon 543 559 357


Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů vyhlašuje výběrové řízení:

Pracovní pozice: náměstek úseku ekonomického a technického

Náplň práce:

 • Komplexní řízení úseku ekonomického a technického (ekonomický odbor, odbor investic, řízení centrálního nákupu, odbor ICT, stravovací provoz, ubytovací provoz, vydavatelství)
 • Finanční řízení organizace, odpovědnost za efektivní hospodaření;
 • Finanční plánování (tvorba plánů a finanční strategie organizace), zpracování ročních závěrek
 • Pravidelný controlling a reporting, pohledávky, evidence majetku
 • Spolupráce s bankami, s externími auditory, poradci a veřejnou správou
 • Odpovědnost za pojištění a pojistné smlouvy

Požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání ekonomického směru
 • Praxe na manažerské pozici minimálně 5 let
 • Prokazatelně úspěšná praxe na manažerské pozici v oblasti ekonomiky a financí
 • Znalost účetnictví, daňové problematiky, plánování a rozpočtování
 • Znalost prostředí zdravotnictví a jeho financování výhodou
 • Znalost manažerského účetnictví a ekonomického řízení
 • Pokročilá uživatelská znalost MS Office
 • Orientace v problematice veřejných zakázek, nákupu, zásobování a logistiky
 • Orientace v oblasti ICT a kybernetické bezpečnosti
 • Kreativní a proaktivní přístup k práci, koncepční myšlení
 • Analytické, řídící a organizační schopnosti
 • Vysoké pracovní nasazení
 • Občanská a morální bezúhonnost

Termín nástupu dle vzájemné dohody.

Nabídku v podobě motivačního dopisu a profesního CV lze doručit:

 • v uzavřené obálce s uvedením jména žadatele a korespondenční adresou na zadní straně obálky; na přední straně s označením obálky slovy „Neotvírat“ a „Výběrové řízení“ do pondělí 30. 7. 2021, do 12:00 hodin na sekretariát ředitele NCO NZO, p. Šilarová
 • v elektronické podobě, podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu silarova@nconzo.cz
 • prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky NCO NZO: a55vw2c)
Upraveno: 26.07.2021 12:07