zaregistrovat se

Апробаційний екзамен

Базова інформація

 
Více informací >>>

Національний центр огляду та немедичних спеціальностей у галузі охорони здоров'я (NZO CZO) є організація, що уповноважена Міністерством охорони здоров'я Чеської Республіки до забезпечення апробаційних екзаменів для немедичних професій у галузі охорони здоров'я.

Умови для виконання апробаційного екзамену регулюються § 85b Закону № 95/2004 Збірки законів, з поправками.

Для кого призначений апробаційний екзамен в NCO NZO
Апробаційний екзамен мають здавати кандидати, які отримали кваліфікацію для виконання немедичної професії у галузі охорони здоров'я у одній з країн, які не є членами ЄС та бажають отримати визнання кваліфікації для виконання даної немедичної професії на території Чеської Республіки.

Апробаційний екзамен

Умови для виконання апробаційного екзамену визначені у §§ 17 – 21 постанови № 189/2009 Збірки законів, про атестаційний екзамен, екзамен для видачі свідоцтва для виконання роботи без спеціалізованого нагляду, кінцевий екзамен акредитованих кваліфікаційних курсів та апробаційний екзамен, а також про процедуру при завіренні чеської мови (постанова про екзамени у відповідності до закону про немедичні професії у галузі охорони здоров'я).

Апробаційний екзамен складається з письмової, усної та практичної частини. Апробаційний екзамен проходить на чеській мові перед екзаменаційною комісією.

Письмові тести можна здавати на чеській, англійській, французькій, німецькій або російській мові. Рекомендований час для опрацювання питань складає 60 хвилин.

Запрошення на необхідну частину апробаційного екзамену кандидат отримає щонайменше за 30 днів перед визначеним терміном.

До практичної частини апробаційного екзамену необхідно забезпечити для себе практику та надати власному оцінювачу Оцінку практичної частини апробаційного екзамену.

Оцінювач у письмовому вигляді надасть оцінку у формі, чи була успішно виконана практична частина апробаційного екзамену.

Для практичної частини необхідно мати візу для перебування на території Чеської Республіки з метою працевлаштування або робочої карти працівника, або синьої карти, яка дозволяє кандидату вступити у трудові чи інші договірні відносини. Контроль такої візи робочої карти працівника чи синьої карти має провести відповідний медичний заклад, у якому буде проходити практична частина екзамену. Усю інформацію, що стосується умов, за яких можна виконувати практичну частину в рамках апробаційного екзамену на території Чеської республіки можна знайти за адресою: www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi.aspx

Кандидат має підтвердити власну особу перед початком кожної частини апробаційного екзамену та водночас надати документ, що підтверджує оплату, пов'язану з організацією відповідної частини апробаційного екзамену.

Вибачитись за неучасть на екзамені або її частини кандидат може за обґрунтованих причин, у письмовому або електронному вигляді перед терміном екзамену.

Якщо кандидат без попередження не з'явиться на апробаційний екзамен буде оцінений, як той, що не здав апробаційний екзамен.

Вибачення у письмовому вигляді приймаються за адресою: NCO CZO, Апробаційний екзамен, вул. Вінаржска 6, 603 00, м. Брно або у електронному вигляді за адресою: sekretariat.regulace@nconzo.cz.

Збори оплачені за апробаційний екзамен або його частину не повертаються.

На основі успішно зданого апробаційного екзамену міністерство видає документ про здачу апробаційного екзамену.

 

Додатки

 • Рекомендована література для професійної частини апробаційного екзамену (формат ZIP)
 • Рекомендована література для загальної частини апробаційного екзамену picture_as_pdf
 • Екзаменаційні питання для професійної частини апробаційного екзамену (формат ZIP)
 • Оцінка практичної частини апробаційного екзамену picture_as_pdf
 • Практична частина апробаційного екзаменa picture_as_pdf

Які кроки слідують після успішно зданого апробаційного екзамену

Після успішно зданого апробаційного екзамену кандидат може подати заяву на визнання здібності виконувати професію у галузі охорони здоров'я у відповідності до § 85b абз. 4 Закону № 96/2004 Збірки законів, з поправками.

Přípravné kurzy

 
Více informací >>>

Základní informace o vzdělávání

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) uskutečňuje pro uchazeče o aprobační zkoušku přípravné kurzy, které je možné absolvovat formou e-learningu nebo kontaktní výukou. Kurzy jsou určeny pro cizince ze zemí mimo EU, kteří se připravují na aprobační zkoušku (písemnou a ústní ev. i praktickou). Účelem nabízených kurzů je prohloubení a doplnění znalostí k přípravě na aprobační zkoušku pro výkon povolání a úspěšný vstup do pracovního procesu.

E-learningový kurz

1. Systém zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice

 

Určen všem žadatelům bez rozdílu povolání Cena kurzu: 940,- Kč
   

2. Odborná část (zahrnuje humanitní vědy, ošetřovatelství, ošetřovatelství v klinických oborech)

 

Určen pro všeobecnou sestru Cena kurzu: 2 195,- Kč

 

3. Odborná část (zahrnuje humanitní vědy, ošetřovatelství, ošetřovatelství v klinických oborech)
V současné době se připravuje

 

Určen pro praktickou sestru

Cena kurzu: bude určena

 

Kurzy – kontaktní výuka
pod tímto odkazem klikněte na tlačítko Vyhledat

1. Systém zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice

 

  Předpokládaná cena: 800,- Kč

 

2. Odborná část – zahrnuje tři samostatné kurzy:

 

Humanitní vědy Předpokládaná cena: 1 580,- Kč
Ošetřovatelství Předpokládaná cena: 1 580,- Kč
Ošetřovatelství v klinických oborech Předpokládaná cena: 2 370,- Kč

 

NOVĚ JSME PŘIPRAVILI:

Kurz češtiny pro všeobecné a praktické sestry

Kurz je určen všeobecným a praktickým sestrám z Ukrajiny k upevnění vědomostí z českého jazyka. Je určen především uchazečům o aprobační zkoušku. Kurz je rozdělen do dvou částí, první část je zaměřena na obecnou češtinu, zvláště na základní komunikaci v pracovním prostředí. Druhá část kurzu je zaměřena na odbornou češtinu a slouží k získání schopnosti porozumění a vyjadřování odborných zdravotnických termínů v českém jazyce.

Cena kurzu: 499,- Kč

 

Podmínky: pro absolvování vybraného kurzu je nutné přihlásit se na vzdělávací akci

Informace k přihlášení zde

Kurzy češtiny do práce zdarma

Komunikační karty pro pacienty cizince a zdravotníky

Оплата екзамену

 
Více informací >>>

Розмір платежів за апробаційні екзамени регулює Постанова уряду № 225/2011 Збірки законів, котра вносить зміни у Постанову уряду № 184/2009 Збірки законів, про визначення розміру платежів за екзамени. Розмір платежів залежить від кількості спроб, які використав кандидат.

Платежі за апробаційні екзамени

 1. вартість письмового тесту професійних знань складає 1500 чеських крон
 2. вартість письмового тесту по знаннях системи охорони здоров'я та основ права складає 1500 чеських крон
 3. вартість усного тесту професійних знань складає 4000 чеських крон

Перша перездача апробаційного екзамену

 1. вартість письмового тесту професійних знань складає 2000 чеських крон
 2. вартість письмового тесту по знаннях системи охорони здоров'я та основ права складає 2000 чеських крон
 3. вартість усного тесту професійних знань складає 6000 чеських крон

Друга та кожний наступна перездача апробаційного екзамену

 1. вартість письмового тесту професійних знань складає 3000 чеських крон
 2. вартість письмового тесту по знаннях системи охорони здоров'я та основ права складає 3000 чеських крон
 3. вартість усного тесту професійних знань складає 9000 чеських крон

На основі успішно зданого апробаційного екзамену міністерство видає документ про здачу апробаційного екзамену.

Апробаційний екзамен

 

Контакти

 
Více informací >>>

NCO NZO Brno
„Aprobační zkouška"
Vinařská 6
603 00 Brno

Bc. Věra Okénková - sekretariat.regulace@nconzo.cz, 543 559 511

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání - ONP
Oddělení uznávání kvalifikací a registru - ONP/2
Vinařská 6
603 00 Brno

Ing.et Bc. Kateřina Přibylová - katerina.pribylova@mzcr.cz, 543 559 553

Upraveno: 14.07.2021 11:55