zaregistrovat se

AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA OBORU HYGIENA OBECNÁ A KOMUNÁLNÍ

event
05.03.2018 - 06.03.2018
place

určení

pro pracovníky státního zdravotního dozoru (KHS) a další odborné pracovníky z řad ZÚ aj. - pro zdravotnická povolání: lékař, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, odborný pracovník v laboratorních metodách, zdravotní laborant, všeobecná sestra, jiný odborný pracovník

náplň

Novinky v oboru hygiena obecná a komunální. Aktuality v problematice hygieny vody, možnosti technických řešení. Problematika neionizujícího záření v komunálním prostředí, metodický návod ke sjednocení postupů OOVZ při kontrole dodržování opatření v ochraně před neionizujícím zářením. Další aktuální problematika ve vztahu k oboru HOK.


pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu