zaregistrovat se

ZAŘAZOVÁNÍ DO SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ZAPOČTENÍ JEHO ČÁSTI

Novelizace Nařízení vlády č. 31/2010 Sb., vymezila nové vzdělávací programy specializačního vzdělávání (SV). Vzdělávací programy jsou postupně zveřejňovány ve Věstníku MZ ČR a žadatelé budou zařazováni do oboru SV toho vzdělávacího programu, který byl naposledy zveřejněn (§58 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Tyto programy jsou nově koncipovány a obsah, zejména základního modulu, se podstatně změnil, některé obory základní modul neobsahují – nebude tedy pravidlem, že základní modul je VŽDY započten absolventům VOŠ nebo VŠ. Bude započtena ta část, která je součástí vzdělávacího programu SV konkrétního oboru.

Žadatelům o započtení části dříve absolvovaného studia doporučujeme, aby na stránkách MZ ČR (http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/nove-vzdelavaci-programy-specializacniho-vzdelavani-pro-nelekarske-zdravotnicke-pracovniky-dle-narizeni-vlady-c-sb_4225_3082_3.html) sledovali obsah nově vydaných vzdělávacích programů, zda je možné o započtení části dříve absolvovaného studia požádat či nikoliv.

Upraveno: 16.06.2020 12:01