zaregistrovat se

Dětský den v NCO NZO

Dne 21. 8. 2020 od 9 do 16 h jsme s dětmi zažili den plný zážitků a dozvěděli jsme se mnoho nového.

Kapitánka Květa s dětmi procestovala planetu Nekonečného zdraví a optimismu. Dozvěděly se přitom mnoho informací o zdravém životním stylu, hygieně a poskytování první pomoci.

Akce proběhla v učebně 71, která byla rozčleněna na tři stanoviště:

  • Pomoc tělu – první pomoc a hygiena rukou,
  • Lidské tělo – výživa člověka (bílkoviny a denní dávky),
  • Opakovací a tvořící část – vyplnění pracovních listů a tvorba planety nekonečného zdraví a optimismu.

V odpolední časti programu děti poznávaly vůně koření a zvuky přírody. Dále si zacvičily a protáhly svá těla. Na závěr programu si připravily Vesmírnou bílkovinovou svačinku, která byla nabídnuta i doprovodu dětí. Došlo tak k slavnostnímu zakončení celého vesmírného dne. 

Nadšení malých průzkumníků bylo velikou odměnou pro organizátory. Velký dík patří rovněž pracovníkům katedry ARIPP za prezentaci poskytování první pomoci.

Budeme se těšit na další společný výlet!

Mgr. Květa Matuštíková, DiS.

První pomoc První pomoc Hygiena rukou Výživa člověka (bílkoviny a denní dávky) Výživa člověka (bílkoviny a denní dávky) Opakovací a tvořící část Opakovací a tvořící část Vycházka Poznáváme vůně na vycházce Cvičení a protažení Vesmírná bílkovinná svačinka Slavnostní zakončení celého vesmírného dne

Upraveno: 26.08.2020 10:54