zaregistrovat se

ZDRAVOTNÍ LABORANT - KLINICKÁ GENETIKA - 852-669/2019

event
Odborný modul 1: 16.09.2019 - 20.09.2019 Odborný modul 2: 07.09.2020 - 11.09.2020
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získání specializované způsobilosti s označením specialisty Zdravotní laborant pro Klinickou genetiku.

určení

Zdravotní laborant

náplň

Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR.

poznámka

Akce je zařazena do projektu "Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Součástí specializačního vzdělávání je povinná praxe v akreditovaných zařízeních.

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

specializační vzdělávání lékařská genetika ESF Projekt Vzdělávání pro praxi​

pořádá Subkatedra klinických laboratoří
Alena Obstová organizátor obstova@nconzo.cz 543559517
Iva Votavová vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor