zaregistrovat se

PROBLEMATIKA PÉČE O CIZINCE A SPECIFICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PŘÍSLUŠNÍKY MINORITNÍCH SKUPIN

event
23.11.2019
place

určení

pro všeobecné sestry, dětské sestry, porodní asistentky, zdravotnické záchranáře, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, praktické sestry a další nelékařské zdravotnické pracovníky se zájmem o uvedenou problematiku

náplň

Specifika přímé ošetřovatelské péče u národnostních menšin žijících na území ČR s ohledem na jejich zdravotní, sociální, náboženské, kulturní a společenské odlišnosti. Etnické klima v české společnosti. Multikulturní/transkulturní ošetřovatelství, rozdíly v prožívání nemoci, vliv rodiny, systém hodnot, životní styl, hygienické návyky, fyzické charakteristiky a další specifika jednotlivých minoritních skupin.

PŘIHLÁSIT SE
cena
690
počet účastníků
0 z 30

pořádá Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
- organizátor
- vedoucí kurzu