zaregistrovat se

Апробационный экзамен

Основная информация

 
Více informací >>>

Национальный центр сестринского дела и неврачебных медицинских специальностей (НЦСД НМС) является организацией, уполномоченной Министерством здравоохранения Чешской Республики для проведения апробационных экзаменов для неврачебных медицинских профессий.

Условия сдачи апробационного экзамена регулируются § 85b закона № 96/2004 Свода законов ЧР в последующих редакциях.

Для кого предназначен апробационный экзамен в НЦСД НМС
Апробационный экзамен должны сдавать заявители, получившие квалификацию для выполнения неврачебной медицинской профессии в одном из государств, не являющихся членами ЕС, и желающие получить подтверждение своей квалификации для выполнения данной неврачебной медицинской профессии на территории Чешской Республики.

Апробационный экзамен

Условия сдачи апробационного экзамена регулируются §§ 17–21 положения № 189/2009 Свода законов ЧР, Об аттестационном экзамене, об экзамене для выдачи свидетельства на выполнение медицинской профессии без врачебного надзора, о заключительном экзамене аккредитованных квалификационных курсов, об апробационном экзамене и о порядке проверки знания чешского языка (положение Об экзаменах согласно закона о неврачебных медицинских профессиях).

Апробационный экзамен состоит из письменной, устной и практической частей. Апробационный экзамен сдается на чешском языке экзаменационной комиссии.

Письменные тесты можно выполнить на чешском, английском, французском, немецком или русском языке. Рекомендованное время для ответа на вопросы составляет 60 минут.

Приглашение на заявленную часть апробационного экзамена заявитель получит не менее чем за 30 дней до экзамена.

Для практической части апробационного экзамена необходимо обеспечить себе практику и передать экзаменатору Оценку практической части апробационного экзамена.

Экзаменатор письменно отметит в формуляре, была ли практическая часть апробационного экзамена выполнена успешно.

Для выполнения практической части необходимо быть обладателем визы, действующей на территории Чешской Республики с целью трудоустройства или трудовой / голубой карты, которые позволят соискателю вступить в трудовые или другие договорные правоотношения. Проверка данной визы или трудовой / голубой карты состоит в компетенции соответствующего медицинского учреждения, в котором проходится практическая часть. Всю информацию, касающуюся условий, при которых на территории Чешской Республики можно выполнять практическую часть в рамках апробационного экзамена, вы найдете по ссылке: www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi.aspx

Перед началом каждой части апробационного экзамена соискатель предоставляет удостоверение личности и подтверждение об оплате за проведение соответствующей части апробационного экзамена.

Предупредить о невозможности явиться на апробационный экзамен или его часть по уважительной причине можно только заранее, причем в письменном или электронном виде.

Неявка соискателя на апробационный экзамен без предупреждения приравнивается к несдаче апробационного экзамена или его части.

Письменные предупреждения о невозможности явится на экзамен принимаются по адресу: NCO NZO, Aprobační zkouška, Vinařská 6, 603 00 Brno или в электронном виде по адресу: sekretariat.regulace@nconzo.cz.

При этом оплата за апробационный экзамен или его часть не возвращается.

При успешной сдаче апробационного экзамена министерство выдает документ о сдаче апробационного экзамена.

 

Приложения

 • Рекомендуемая литература к части апробационного экзамена по специальности (формат ZIP)
 • Рекомендуемая литература к части апробационного экзамена по общей медицине picture_as_pdf
 • Экзаменационные вопросы к части апробационного экзамена по общей медицине (формат ZIP)
 • Оценка практической части апробационного экзамена picture_as_pdf
 • Практическая часть апробационного экзамена picture_as_pdf

Какие шаги следует предпринять после успешной сдачи апробационного экзамена

После успешной сдачи апробационного экзамена соискатель может подать заявление на признание его квалификации для выполнения медицинской профессии согласно § 85b, пункт 4 закона № 96/2004 Свода законов ЧР в последующих редакциях.

Přípravné kurzy

 
Více informací >>>

Základní informace o vzdělávání

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) uskutečňuje pro uchazeče o aprobační zkoušku přípravné kurzy, které je možné absolvovat formou e-learningu nebo kontaktní výukou. Kurzy jsou určeny pro cizince ze zemí mimo EU, kteří se připravují na aprobační zkoušku (písemnou a ústní ev. i praktickou). Účelem nabízených kurzů je prohloubení a doplnění znalostí k přípravě na aprobační zkoušku pro výkon povolání a úspěšný vstup do pracovního procesu.

E-learningový kurz

1. Systém zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice

 

Určen všem žadatelům bez rozdílu povolání Cena kurzu: 940,- Kč
   

2. Odborná část (zahrnuje humanitní vědy, ošetřovatelství, ošetřovatelství v klinických oborech)

 

Určen pro všeobecnou sestru Cena kurzu: 2 195,- Kč

 

3. Odborná část (zahrnuje humanitní vědy, ošetřovatelství, ošetřovatelství v klinických oborech)
V současné době se připravuje

 

Určen pro praktickou sestru

Cena kurzu: bude určena

 

Kurzy – kontaktní výuka
pod tímto odkazem klikněte na tlačítko Vyhledat

1. Systém zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice

 

  Předpokládaná cena: 800,- Kč

 

2. Odborná část – zahrnuje tři samostatné kurzy:

 

Humanitní vědy Předpokládaná cena: 1 580,- Kč
Ošetřovatelství Předpokládaná cena: 1 580,- Kč
Ošetřovatelství v klinických oborech Předpokládaná cena: 2 370,- Kč

 

NOVĚ JSME PŘIPRAVILI:

Kurz češtiny pro všeobecné a praktické sestry

Kurz je určen všeobecným a praktickým sestrám z Ukrajiny k upevnění vědomostí z českého jazyka. Je určen především uchazečům o aprobační zkoušku. Kurz je rozdělen do dvou částí, první část je zaměřena na obecnou češtinu, zvláště na základní komunikaci v pracovním prostředí. Druhá část kurzu je zaměřena na odbornou češtinu a slouží k získání schopnosti porozumění a vyjadřování odborných zdravotnických termínů v českém jazyce.

Cena kurzu: 499,- Kč

 

Podmínky: pro absolvování vybraného kurzu je nutné přihlásit se na vzdělávací akci

Informace k přihlášení zde

Kurzy češtiny do práce zdarma

Komunikační karty pro pacienty cizince a zdravotníky

Оплата за экзамен

 
Více informací >>>

Размер оплаты за экзамен регулируется Постановлением правительства № 225/2011 Свода законов ЧР, которым было изменено Постановление правительства № 184/2009 Свода законов ЧР, Об установлении размера оплаты за экзамены. Размер комиссионного сбора зависит от количества попыток, предпринятых соискателем.

Оплата за апробационные экзамены

 1. письменный тест на знание специальности – 1 500 крон
 2. письменный тест на знание системы здравоохранения и основ медицинского права – 1 500 крон
 3. устный экзамен по специальности – 4 000 крон

Первая попытка пересдачи апробационного экзамена

 1. письменный тест на знание специальности – 2 000 крон
 2. письменный тест на знание системы здравоохранения и основ медицинского права – 2 000 крон
 3. устный экзамен по специальности – 6 000 крон

Третья и каждая последующая пересдача апробационного экзамена

 1. письменный тест на знание специальности – 3 000 крон/li>
 2. письменный тест на знание системы здравоохранения и основ медицинского права – 3 000 крон
 3. устный экзамен по специальности – 9 000 крон

На основании успешной сдачи апробационного экзамена министерство выдает документ о сдаче апробационного экзамена

Заявление и сроки

 

Контакты

 
Více informací >>>

NCO NZO Brno
„Aprobační zkouška"
Vinařská 6
603 00 Brno

Bc. Věra Okénková - sekretariat.regulace@nconzo.cz, 543 559 511

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání - ONP
Oddělení uznávání kvalifikací a registru - ONP/2
Vinařská 6
603 00 Brno

Ing.et Bc. Kateřina Přibylová - katerina.pribylova@mzcr.cz, 543 559 553

Upraveno: 14.07.2021 11:55