zaregistrovat se

Akreditované kvalifikační kurzy

Absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu získává absolvent odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání pokud je tak stanoveno v II. a III. hlavě zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění.
 
Do kurzu se můžete přihlásit přes on line přihlášku v nabídce vzdělávacích akcí u konkrétního kurzu, kde jsou také uvedeny předpoklady pro zařazení. Pro posouzení splnění vstupních požadavků a zařazení do kurzu je nutné zaslat odpovědné organizátorce doklady o předchozím vzdělání (scan, nebo listinná podoba).
Při účasti lze využít možnosti započtení části vzdělávacího programu za podmínek že:
 
  • dříve absolvované studium odpovídá některé části vzdělávacího programu
  • praxe vykonaná na jiném pracovišti odpovídá části odborné praxe určené vzdělávacím programem
Na základě žádosti zaslané na adresu Centra a po posouzení vydá Centrum, potvrzení o započtení, které je odesláno na Vaši kontaktní adresu.
Akreditovaný kvalifikační kurz se ukončuje závěrečnou zkouškou dle vyhlášky č. 189/2009 Sb., v platném znění (vyhláška č. 337/2017 Sb., Zkouška trvá zpravidla 1 den. Centrum v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. v platném znění stanoví termín, místo a okruhy otázek ke zkouškám.

Nejbližší akce


06.06.2019
VÁŠ PACIENT MÁ AUTISMUS, JSTE PŘI ...
Vzdělávací akce
07.06.2019 - 09.06.2019
MANIPULACE S IMOBILNÍM KLIENTEM
Vzdělávací akce
07.06.2019
SOUČASNÉ MOŽNOSTI A ZKUŠENOSTI SE ...
Vzdělávací akce
08.06.2019 - 09.06.2019
PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO PRAKTICKÉ SEST ...
Příprava na rozdílovou zkoušku
Upraveno: 28.04.2018 14:54