register

ZVLÁDÁNÍ KRITICKÝCH STAVŮ - 830-255/2022

event
Jednorázová akce: 19.04.2022 - 20.04.2022
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Show on map

goal

získání dovedností v řešení neodkladných stavů

for whom

Všeobecná sestra, Dětská sestra, Porodní asistentka, Ergoterapeut, Radiologický asistent, Zdravotní laborant, Zdravotně-sociální pracovník, Optometrista, Ortoptista, Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, Ortotik-protetik, Nutriční terapeut, Zubní technik, Dentální hygienistka, Zdravotnický záchranář, Farmaceutický asistent, Biomedicínský technik, Radiologický technik, Adiktolog, Praktická sestra, Behaviorální analytik, Fyzioterapeut, Psycholog ve zdravotnictví, Logoped ve zdravotnictví, Zrakový terapeut, Radiologický fyzik, Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, Biomedicínský inženýr, Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, Asistent behaviorálního analytika, Behaviorální technik, Laboratorní asistent, Ortoticko-protetický technik, Nutriční asistent, Asistent zubního technika, Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby, Ošetřovatel, Masér ve zdravotnictví (Nevidomý a slabozraký ) , Zubní instrumentářka, Řidič zdravotnické dopravní služby, Autoptický laborant, Sanitář, Jiný odborný pracovník, Pracovní terapeut JOP

content

Simulační výuka v malých skupinách na krizových scénářích včetně debriefingu.

kriticky nemocný neodkladná resuscitace simulace simulační výuka
PŘIHLÁSIT SE
price
2500 Kč

organize Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
Iva Frýbortová organizer frybortova.iva@nconzo.cz
Renata Sasová course leader
dle rozvrhu professional garand (supervisor)