register

ZMĚNY VE VEDENÍ A ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANCŮ V 21. STOLETÍ S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ POTŘEBY SOUČASNÝCH ZAMĚSTNAVATELŮ II. - 840-445/2019

event
Jednorázová akce: 12.11.2019 - 14.11.2019
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Show on map

goal

Bude doplněno. V případě dotazů nás kontaktujte.

for whom

Jiný odborný pracovník

content

Generační vztahy na pracovišti a jejich nároky na změny ve vedení týmů. Multikulturalita pracovního prostředí a její dopad na management. Styly vedení a řízení lidí v 21. století.

celoživotní vzdělávání

organize Katedra managementu
Alena Obstová organizer obstova@nconzo.cz 543559517
Marie Malinková course leader
dle rozvrhu professional garand (supervisor)