register

ZDRAVOTNÍ LABORANT - MIKROBIOLOGIE - 852-626/2019

event
Základní modul: 14.01.2019 - 18.01.2019 Odborný modul 1: 17.06.2019 - 21.06.2019 Odborný modul 2: 21.10.2019 - 25.10.2019
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Show on map

goal

Získání specializované způsobilosti s označením specialisty Zdravotní laborant pro mikrobiologii.

for whom

Zdravotní laborant

content

Dle vzdělávacího programu zveřejněného na webových stránkách MZČR.

note

Akce je zařazena do projektu “Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.Součástí specializačního vzdělávání je povinná praxe v akreditovaných zařízeních.

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

specializační vzdělávání mikrobiologie zdravotní laborant Projekt Vzdělávání pro praxi​

organize Subkatedra klinických laboratoří
Petra Drápalová organizer drapalova@nconzo.cz 543559585
Jitka Loosová course leader
dle rozvrhu professional garand (supervisor)