register

ZDRAVOTNÍ LABORANT - HISTOLOGIE (Věstník MZ č. 10/2010) - 852-658/2019

event
Základní modul: 09.12.2019 - 13.12.2019 Odborný modul 1: 02.03.2020 - 06.03.2020 Odborný modul 2: 01.03.2021 - 05.03.2021 Zkouška: 13.04.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Show on map

goal

Získání specializované způsobilosti s označením specialisty Zdravotní laborant pro histologii.

for whom

Zdravotní laborant

content

Dle vzdělávacího programu zveřejněného na webových stránkách MZ ČR.

note

Akce je zařazena do projektu “Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Součástí specializačního vzdělávání je povinná praxe v akreditovaných zařízeních.

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání.

specializační vzdělávání histologie ESF zdravotní laborant Projekt Vzdělávání pro praxi​

organize Subkatedra klinických laboratoří
Petra Drápalová organizer drapalova@nconzo.cz 543559585
Jitka Loosová course leader
dle rozvrhu professional garand (supervisor)