register

VŠEOBECNÁ SESTRA - PERIOPERAČNÍ PÉČE (Věstník č. 5/2020) - 830-339/2021

event
Odborný modul 1 - 1. část: 24.05.2021 - 28.05.2021 Odborný modul 1 - 2. část: 20.09.2021 - 24.09.2021 Odborný modul 1 - 3. část: 22.11.2021 - 26.11.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Show on map

goal

Získání specializované způsobilosti s označením specialisty Sestra pro perioperační péči.

for whom

Všeobecná sestra

content

Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR (Věstník č. 5/2020).

note

Akce je zařazena do projektu "Vzdělávání pro praxi“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Součástí SV je praxe v akreditovaných zařízeních v rozsahu 80 hodin. Aktuální seznam akreditovaných zařízení pro praktickou část vzdělávacího programu je zveřejněn na www.mzcr.cz.

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

všeobecná sestra perioperační péče instrumentářka ESF Projekt Vzdělávání pro praxi​

organize Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
Pavla Křivá organizer kriva@nconzo.cz 543559584
Jaroslava Jedličková course leader
dle rozvrhu professional garand (supervisor)