register

VŠEOBECNÁ SESTRA - PERIOPERAČNÍ PÉČE - 830-335/2019

event
Základní modul: 11.03.2019 - 15.03.2019 Odborný modul 1 - 1. část: 03.06.2019 - 07.06.2019 Odborný modul 1 - 2. část: 14.10.2019 - 18.10.2019 Zkouška: 21.11.2019 Odborný modul 2 - 1. část: 09.12.2019 - 13.12.2019 Odborný modul 2 - 2. část: 03.02.2020 - 07.02.2020 Zkouška: 10.03.2020 Odborný modul 3 - 1. část: 23.03.2020 - 27.03.2020 Odborný modul 3 - 1. část: 24.08.2020 - 28.08.2020 Odborný modul 3 - 2. část: 29.09.2020 - 02.10.2020 Zkouška: 12.11.2020
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Show on map

goal

Získání specializované způsobilosti s označením specialisty Sestra pro perioperační péči.

for whom

Všeobecná sestra

content

Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR

note

Akce je zařazena do projektu "Vzdělávání pro praxi“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Součástí SV je praxe v akreditovaných zařízeních v rozsahu 80 hodin. Aktuální seznam akreditovaných zařízení pro praktickou část vzdělávacího programu je zveřejněn na www.mzcr.cz.

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

perioperační péče Projekt Vzdělávání pro praxi​

organize Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
Pavla Křivá organizer kriva@nconzo.cz 543559584
Jaroslava Jedličková course leader
dle rozvrhu professional garand (supervisor)