register

VŠEOBECNÁ SESTRA - OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII - 820-14/2020

event
Základní modul: 06.01.2020 - 10.01.2020 Odborný modul 1 - 1. část: 24.02.2020 - 28.02.2020 Odborný modul 1 - 2. část: 11.05.2020 - 15.05.2020 Odborný modul 1 - 2. část: 07.12.2020 - 11.12.2020 Odborný modul 1 - 3. část: 22.02.2021 - 26.02.2021 Odborný modul 2: 17.05.2021 - 21.05.2021 Odborný modul 3: 11.10.2021 - 15.10.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Show on map

goal

Cílem je získání specializované způsobilosti s označením specialisty Sestra pro psychaitrii.

for whom

Všeobecná sestra

content

Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR (Věstník MZ č. 2/2011).

note

Seznam akreditovaných pracovišť pro praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia.

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání.

ošetřovatelská péče psychiatrický pacient ESF Projekt Vzdělávání pro praxi​

organize Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Lucie Šebelová organizer sebelova@nconzo.cz 543559583
Miluše Vacušková course leader
dle rozvrhu professional garand (supervisor)