register

VŠEOBECNÁ SESTRA - OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH - 820-66/2019

event
Odborný modul 1 - 1. část: 28.01.2019 - 01.02.2019 Odborný modul 1 - 2. část: 24.06.2019 - 28.06.2019 Odborný modul 1 - 3. část: 18.11.2019 - 22.11.2019 Odborný modul 2: 09.03.2020 - 13.03.2020 Odborný modul 3: 11.05.2020 - 15.05.2020 Odborný modul 3: 08.02.2021 - 12.02.2021 Zkouška: 31.03.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Show on map

goal

Získání specilizované způsobilosti s označením specialisty Sestra pro péči v interních oborech.

for whom

Všeobecná sestra

content

Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR (Věstník č. 8/2011).

note

Akce je zařazena do projektu“ Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.Aktuální seznam akreditovaných zařízení pro praktickou část vzdělávacího programu je zveřejněn na www.mzcr.cz

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání.

všeobecná sestra specializační vzdělání ESF Projekt Vzdělávání pro praxi​

organize Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Lucie Šebelová organizer sebelova@nconzo.cz 543559583
Erika Minářová course leader
dle rozvrhu professional garand (supervisor)