register

VŠEOBECNÁ SESTRA - OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V CHIRURGICKÝCH OBORECH - 820-82/2019

event
Odborný modul 1: 23.04.2019 - 27.04.2019 Odborný modul 2 - 1. část: 18.11.2019 - 22.11.2019 Odborný modul 2 - 2. část: 27.01.2020 - 31.01.2020 Odborný modul 2 - 3. část: 29.09.2020 - 03.10.2020 Odborný modul 3: 25.01.2021 - 29.01.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Show on map

goal

Získání specilizované způsobilosti s označením specialisty Sestra pro péči v chirurgických oborech.

for whom

Všeobecná sestra

content

Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR

note

Akce je zařazena do projektu“ Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.Aktuální seznam akreditovaných zařízení pro praktickou část vzdělávacího programu je zveřejněn na www.mzcr.cz

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

ošetřování pacientů všeobecná sestra robotická chirurgie Projekt Vzdělávání pro praxi​

organize Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Pavla Křivá organizer kriva@nconzo.cz 543559584
Miluše Vacušková course leader
dle rozvrhu professional garand (supervisor)