register

VŠEOBECNÁ SESTRA - INTENZIVNÍ PÉČE V PEDIATRII - 830-1228/2019

event
Odborný modul 1 - 1. část: 04.03.2019 - 08.03.2019 Odborný modul 1 - 2. část: 20.05.2019 - 24.05.2019 Odborný modul 2 - 1. část: 09.09.2019 - 13.09.2019 Odborný modul 2 - 2. část: 18.11.2019 - 22.11.2019 Odborný modul 3: 09.03.2020 - 13.03.2020 Zkouška: 16.09.2020
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Show on map

goal

Získání specializované způsobilosti s označením specialisty Dětská sestra pro intenzivní péči.

for whom

Všeobecná sestra

content

Dle vzdělávacího porgramu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR

note

Akce probíhá na základě smlouvy č. O/0937/2018 ze dne 9. 4. 2018 o zajištění realizace vzdělávání s Fakultní nemocnicí Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno v rámci projektu „Podpora specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007501, který je spolufinancován EU z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

celoživotní vzdělávání anesteziologie u dětí pediatrie intenzivní péče neonatologie intenzivní péče

organize Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
Petra Drápalová organizer drapalova@nconzo.cz 543559585
Jaroslava Fendrychová course leader
dle rozvrhu professional garand (supervisor)