register

VŠEOBECNÁ SESTRA - INTENZIVNÍ PÉČE - 830-1247/2021

event
Základní modul: 25.01.2021 - 29.01.2021 Odborný modul 1 - 1. část: 22.03.2021 - 26.03.2021 Odborný modul 1 - 2. část: 31.05.2021 - 04.06.2021 Odborný modul 2 - 1. část: 13.09.2021 - 17.09.2021 Odborný modul 2 - 2. část: 11.10.2021 - 15.10.2021 Odborný modul 3: 13.12.2021 - 17.12.2021 Odborný modul 4: 31.01.2022 - 04.02.2022
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Show on map

goal

Získání specializované způsobilosti s označením specialisty Sestra pro intenzivní péči.

for whom

Všeobecná sestra

content

Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR (Věstník č. 1/2012).

note

Akce probíhá na základě smlouvy č. O/0937/2018 ze dne 9. 4. 2018 o zajištění realizace vzdělávání s Fakultní nemocnicí Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno v rámci projektu „Podpora specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007501, který je spolufinancován EU z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

neodkladná resuscitace všeobecná sestra specializační vzdělávání specializační vzdělání specializace atestace specializační studium intenzivní péče

organize Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
Veronika Gach organizer paralova.veronika@nconzo.cz 543559587
Jitka Petrů course leader
dle rozvrhu professional garand (supervisor)