register

SPECIFIKA INTERVENČNÍ PODPORY V NEMOCNICÍCH - 870-1002/2020

event
Jednorázová akce: 10.02.2020 - 11.02.2020
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Show on map

goal

Rozvíjení dovedností v oblasti první psychické pomoci se zaměřením na interventy, kteří pracují v nemocnici. Účastníci v rámci kurzu více porozumí specifikám intervenční práce v rámci nemocničního prostředí. Budou se učit pracovat s bezmocí při kombinaci sekundárního zasažení a připoutání na lůžko. Naučí se dobře rozpoznávat hranice intervenční práce a dobře indikovat předání do další odborné psychologické či psychiatrické péče.

for whom

Všeobecná sestra, Zdravotně-sociální pracovník

content

Specifika intervenční práce v prostředí nemocnice, práce se sekundárně zasaženým pacientem, problematika zasažených dětí, práce s indikací intervence u zasažených příbuzných i pacientů, dovednost odmítnout i předat, práce se specifickými kazuistikami z nemocničního prostředí – úmrtí dítěte, téma transplantace a darování orgánů, gynekologicko- porodnická traumata apod., kazuistiky a nácviky.

note

Nutné předpokladyabsolvent CK První psychická pomoc

krizová intervence

organize Katedra krizové připravenosti
Alena Obstová organizer obstova@nconzo.cz 543559517
Hana Vraspírová course leader
lecturers Lukáš Humpl Vendula Kolářová