register

SPECIFICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O NEHOJÍCÍ SE RÁNY A DEFEKTY - 820-26/2022

event
1. část: 21.09.2022 - 23.09.2022 2. část: 07.12.2022 - 09.12.2022
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Show on map

goal

Cílem je připravit všeobecné sestry na specifické činnosti v péči o pacienty s nehojící se ránou.

for whom

Všeobecná sestra

content

Efektivní ošetřovatelské postupy v léčbě a hojení ran.

note

Součástí vzdělávacího programu je povinná praktická výuka v akreditovaných zařízeních v rozsahu 40 hodin. Seznam akreditovaných zařízení bude účastníkům předán při zahájení kurzu. Uvedená cena je za teoretickou část.

Nutné předpokladyPro posouzení splnění vstupních požadavků účastníka (§ 62 odst. (2) zákona č. 96/2004 Sb.), je nutné s přihláškou do certifikovaného kurzu vložit do svého uživatelského profilu elektronicky úředně ověřenou kopii dokladu o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (maturitní vysvědčení ze SZŠ nebo diplom z VŠ nebo diplom z VOŠ spolu s vysvědčením o absolutoriu).Elektronické úředně ověřené kopie, lze získat stejně snadno jako ty papírové na pobočkách České pošty nebo u notáře. Po vložení této kopie do Vašeho uživatelském profilu nebude třeba ji znovu dokládat v případě další účasti na kurzech.

chronické rány celoživotní vzdělávání agentury domácí péče všeobecná sestra
odkazy
Informace o konverzi dokumentů od České pošty bližší informace o konverzi dokumentů od České pošty
launch otevřít
PŘIHLÁSIT SE
price
8000 Kč

organize Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Lucie Šebelová organizer sebelova@nconzo.cz 543559583
Erika Minářová course leader
dle rozvrhu professional garand (supervisor)