register

ROZVOJ A ŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ POSKYTUJÍCÍCH ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY - MANAGEMENT 21. STOLETÍ - 840-400/2019

event
Modul 1: 21.05.2019 - 22.05.2019 Modul 2: 09.09.2019 - 10.09.2019 Modul 3: 31.10.2019 - 01.11.2019 Modul 4: 09.12.2019 - 10.12.2019
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Show on map

goal

Získání zvláštní odborné způsobilosti.

for whom

Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Ergoterapeut, Radiologický asistent, Zdravotní laborant, Zdravotně-sociální pracovník, Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, Nutriční terapeut, Zdravotnický záchranář, Farmaceutický asistent, Adiktolog, Fyzioterapeut, Klinický psycholog, Klinický logoped, Radiologický fyzik, Odborný prac. v lab. metodách a přípravě LP, Odborný pracovník v ochraně a podpoře VZ

content

M1 - Klíčová témata a pojmy v moderním managementu. M2 - Role a klíčové kompetence vedoucích pracovníků. M3 - Strategický management. M 4 - Leadership - umění vést a ovlivňovat.

note

Uvedená cena je za celý vzdělávací program.

celoživotní vzdělávání management

organize Katedra managementu
Květuše Oplatková organizer oplatkova@nconzo.cz 543559357
Marie Malinková course leader
dle rozvrhu professional garand (supervisor)