register

ŘIDIČ ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVNÍ SLUŽBY - 830-355/2020

event
1. část: 30.11.2020 - 04.12.2020 2. část: 07.12.2020 - 11.12.2020 3. část: 04.01.2021 - 08.01.2021 4. část: 18.01.2021 - 20.01.2021 Zkouška: 02.03.2021 Zkouška: 03.03.2021 Zkouška: 04.03.2021 Zkouška: 05.03.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Show on map

goal

Získání odborné způsobilosti k výkonu povolání řidiče zdravotnické dopravní služby.

for whom

Řidič zdravotnické dopravní služby

content

Základy veřejného zdravotnictví. Organizace a úkoly dopravy nemocných a raněných. Zdravotnická psychologie a nácviky komunikativních dovedností. Podpora a ochrana zdraví. Somatologie. Postupy poskytování první pomoci - praktické nácviky.

note

Předpokládaná cena je za celou teoretickou část akreditovaného kvalifikačního kurzu.

Nutné předpoklady- ukončené základní vzdělání- kopii dokladu o ukončení základního vzdělání (nebo nejvyššího dosaženého vzdělání – výuční list nebo maturita)- potvrzení o zdravotní způsobilosti (potvrzení praktického lékaře o dobrém zdravotním stavu) – originál přivezte s sebou nejpozději na zahájení akreditovaného kvalifikačního kurzu- kopii řidičského oprávnění skupiny „B“.- osobnostní vlastnosti a motivace k výkonu povolání.

celoživotní vzdělávání

organize Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
Jarmila Šindelková organizer sindelkova@nconzo.cz 543559534
Renata Sasová course leader
dle rozvrhu professional garand (supervisor)