register

ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY - 830-286/2019

event
2. část: 07.01.2019 - 11.01.2019 3. část: 25.02.2019 - 01.03.2019 4. část: 23.04.2019 - 26.04.2019 5. část: 10.06.2019 - 14.06.2019 6. část: 02.09.2019 - 06.09.2019 7. část: 04.11.2019 - 08.11.2019 8. část: 06.01.2020 - 10.01.2020 Zkouška: 11.02.2020 Zkouška: 12.02.2020 Zkouška: 14.02.2020 Zkouška: 09.12.2020 Zkouška: 05.03.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Show on map

goal

Získání odborné způsobilosti k výkonu povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby.

for whom

Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby

content

Dle vzdělávacího programu zveřejněného na webových stránkách MZ ČR

note

Součástí kurzu je povinná praxe ve zdravotnických zařízeních v rozsahu 100 hodin a v akreditovaných zařízeních v rozsahu 180 hodin. Seznam zařízení akreditovaných pro praktickou část bude účastníkům studia předán v průběhu teoretické výuky. Součástí vzdělávání je e-learningová podpora. Předpokládaná cena je za celou teoretickou část akreditovaného kvalifikačního kurzu.

Nutné předpokladyUkončené střední vzdělání s výučním listem, nebo maturitou, řidičský průkaz skupiny C1, dobrý zdravotní stav.Je nutné doložit- kopii dokladu o ukončení středoškolského vzdělání (výuční list nebo maturitní vysvědčení)- potvrzení o zdravotní způsobilosti (potvrzení praktického lékaře o dobrém zdravotním stavu).

zdravotnická záchranná služba řidič přednemocniční PNP ZZS

organize Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
Veronika Gach organizer paralova.veronika@nconzo.cz 543559587
Renata Sasová course leader
dle rozvrhu professional garand (supervisor)