register

ŘIDIČ ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVNÍ SLUŽBY

event
18.03.2019 - 22.03.2019 01.04.2019 - 05.04.2019 08.04.2019 - 12.04.2019
place

goal

Získání odborné způsobilosti k výkonu povolání řidiče zdravotnické dopravní služby.

for whom

pro zájemce, kteří mají ukončené základní vzdělání, mají dobrý zdravotní stav a mají praxi v řízení silničních motorových vozidel alespoň 1 rok

content

Základy veřejného zdravotnictví. Organizace a úkoly dopravy nemocných a raněných. Zdravotnická psychologie a nácviky komunikativních dovedností. Podpora a ochrana zdraví. Somatologie. Postupy poskytování první pomoci - praktické nácviky.


organize Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
- organizer
- course leader