register

RESUSCITAČNÍ A INTENZIVNÍ PÉČE O DĚTI - 830-200/2021

event
1. část: 06.09.2021 - 10.09.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Show on map

goal

Získání zvláštní odborné způsobilosti pro úzce vymezené zdravotnické činnosti.

for whom

Všeobecná sestra

content

Kardiopulmonální resuscitace dětí, resuscitační a intenzivní péče o kriticky nemocné dítě, výživa kriticky nemocných dětí, komunikace s dítětem v intenzivní péči, zajišťování a ošetřování invazivních vstupů, tišení a léčba bolesti u dětí.

note

Součástí kurzu je odborná praxe v akreditovaném zařízení v rozsahu 40 hodin. Akreditované zařízení si účastník volí ze seznamu, který dostane v rámci teoretické části. Termín odborné praxe si domlouvá se školitelem akreditovaného zařízení. Certifikovaný kurz je ukončen závěrečným pohovorem. Předpokládaná cena je za celou teoretickou část certifikovaného kurzu.

Nutné předpokladyPro všeobecné sestry, které absolvovaly specializační vzdělávání v oboru ARIP nebo Intenzivní péče.Pro posouzení splnění vstupních požadavků účastníka (§ 62 odst. (2) zákona č. 96/2004 Sb.), je nutné s přihláškou do certifikovaného kurzu vložit do svého uživatelského profilu elektronicky úředně ověřenou kopii dokladu o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (maturitní vysvědčení ze SZŠ nebo diplom z VŠ nebo diplom z VOŠ spolu s vysvědčením o absolutoriu).Elektronické úředně ověřené kopie, lze získat stejně snadno jako ty papírové na pobočkách České pošty nebo u notáře. Po vložení této kopie do Vašeho uživatelském profilu nebude třeba ji znovu dokládat v případě další účasti na kurzech.

pediatrie intenzivní péče neonatologie intenzivní péče léčba bolesti resuscitační péče
odkazy
Informace o konverzi dokumentů od České pošty bližší informace o konverzi dokumentů od České pošty
launch otevřít

organize Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
Petra Drápalová organizer drapalova@nconzo.cz 543559585
Jaroslava Fendrychová course leader
dle rozvrhu professional garand (supervisor)