register

RESPIRAČNÍ FYZIOTERAPIE - 862-871/2019

event
Jednorázová akce: 11.11.2019 - 15.11.2019 Jednorázová akce: 02.03.2020 - 06.03.2020
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Show on map

goal

Vhodné využití respirační fyzioterapie v praxi.

for whom

Fyzioterapeut, Lékař

content

Základní kurz. Přehled anatomie a fyziologie dýchacího systému. Statické plicní objemy a jejich rozdělení. Kinesiologie dýchání. Úloha RFT při onemocnění dýchacích cest. Pohybová aktivita, její vliv na zdravotní stav. Druhy dechové gymnastiky a některé přístrojové techniky.

note

Akce je pořádána dle SP č. 16 ČLK pod č.: 0028/59718/2020 (ohodnocení: 27 kreditů, odb. garant: MUDr. Kateřina Moráňová).

dýchací cesty

organize Subkatedra fyzioterapie a ergoterapie
Jarmila Šindelková organizer sindelkova@nconzo.cz 543559534
Zuzana Kapounová course leader
dle rozvrhu professional garand (supervisor)