register

PSYCHOTERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY - 864-818/2022

event
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Show on map

goal

Získání teoretických znalostí a praktických dovedností v psychoterapeutických přístupech.

for whom

Všeobecná sestra, Dětská sestra, Porodní asistentka, Ergoterapeut, Radiologický asistent, Zdravotní laborant, Zdravotně-sociální pracovník, Optometrista, Ortoptista, Ortotik-protetik, Nutriční terapeut, Zubní technik, Dentální hygienistka, Zdravotnický záchranář, Farmaceutický asistent, Radiologický technik, Adiktolog, Praktická sestra, Fyzioterapeut, Logoped ve zdravotnictví, Zrakový terapeut, Radiologický fyzik, Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, Laboratorní asistent, Ortoticko-protetický technik, Nutriční asistent, Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby, Zubní instrumentářka, Jiný odborný pracovník, Pracovní terapeut JOP, Farmaceut, Pracovník v sociálních službách

content

Dvouletý kurz vedený převážně formou sebezkušenostního výcviku, který zprostředkovává zážitek psychoterapeutického procesu na sobě. Výcvik poskytuje příležitost poznat z vlastní zkušenosti, jak se pomoc psychologickými prostředky uskutečňuje a jak na člověka působí. Součástí kurzu jsou nácviky a praktické ověřování získaných vědomostí a dovedností v modelových i reálných situacích.

note

Kurz je rozdělen na 6 částí, každá v délce 35 hodin.

sociální pediatrie psychoterapeutické přístupy
PŘIHLÁSIT SE
price
36000 Kč

organize Subkatedra psychologie
Jarmila Šindelková organizer sindelkova@nconzo.cz 543559534
Jitka Loosová course leader
Lenka Minibergerová professional garand (supervisor)