register

PORODNÍ ASISTENTKA - PERIOPERAČNÍ PÉČE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ - 830-334/2019

event
Odborný modul 1 - 1. část: 28.01.2019 - 01.02.2019 Odborný modul 1 - 2. část: 04.03.2019 - 08.03.2019 Odborný modul 1 - 3. část: 10.06.2019 - 14.06.2019 Odborný modul 2: 30.09.2019 - 04.10.2019 Zkouška: 19.11.2019
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Show on map

goal

Získání specializované způsobilosti s označením specialisty Sestra pro perioperační péči.

for whom

Porodní asistentka

content

Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR.

note

Uvedená cena je za aktuální teoretickou část vzdělávacího programu.Součástí SV je praxe v akreditovaných zařízeních v rozsahu 80 hodin. Seznam zařízení akreditovaných pro praktickou část bude účastníkům specializačního vzdělávání předán v průběhu teoretické výuky. Součástí specializačního vzdělávání je e-learningová podpora.

porodní asistentka perioperační péče

organize Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
Pavla Křivá organizer kriva@nconzo.cz 543559584
Jaroslava Jedličková course leader
dle rozvrhu professional garand (supervisor)