register

PORODNÍ ASISTENTKA - INTENZIVNÍ PÉČE V PORODNÍ ASISTENCI - 830-343/2019

event
Základní modul: 25.11.2019 - 29.11.2019 Odborný modul 1 - 1. část: 10.02.2020 - 14.02.2020 Odborný modul 1 - 2. část: 08.06.2020 - 12.06.2020 Odborný modul 2 - 1. část: 21.09.2020 - 25.09.2020 Odborný modul 2 - 2. část: 07.12.2020 - 11.12.2020 Odborný modul 3: 01.02.2021 - 05.02.2021 Odborný modul 4: 19.04.2021 - 23.04.2021 Zkouška: 01.06.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Show on map

goal

Získání specializované způsobilosti s označením specialisty Porodní asistentka pro intenzivní péči.

for whom

Porodní asistentka

content

Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR

note

Akce je zařazena do projektu "Vzdělávání pro praxi“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Součástí SV je praxe v akreditovaných zařízeních v rozsahu 80 hodin. Aktuální seznam akreditovaných zařízení pro praktickou část vzdělávacího programu je zveřejněn na www.mzcr.cz.

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

porodnictví porodní asistentka specializační vzdělávání specializační vzdělání specializace atestace specializační studium intenzivní péče ESF Projekt Vzdělávání pro praxi​

organize Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
Veronika Gach organizer paralova.veronika@nconzo.cz 543559587
Radka Kachlíková course leader
dle rozvrhu professional garand (supervisor)