register

PORADENSTVÍ PŘI KOJENÍ A VÝŽIVĚ DÍTĚTE DO 1 ROKU VĚKU - 820-13/2022

event
Teoretická část: 14.03.2022 - 16.03.2022
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Show on map

goal

Získání zvláštní odborné způsobilosti.

for whom

Všeobecná sestra, Dětská sestra, Porodní asistentka

content

Zdravé aspekty a zásady úspěšného kojení, nejčastější potíže. Kojení v praxi. Kojenecká výživa, schéma kojenecké výživy.

note

Součástí vzdělávacího programu je povinná praktická výuka v akreditovaných zařízeních v rozsahu 56 hodin. Seznam akreditovaných zařízení bude účastníkům předán při zahájení kurzu. Uvedená cena je za teoretickou část vzdělávacího programu.

Nutné předpokladyPro posouzení splnění vstupních požadavků účastníka (§ 62 odst. (2) zákona č. 96/2004 Sb.), je nutné s přihláškou do certifikovaného kurzu vložit do svého uživatelského profilu elektronicky úředně ověřenou kopii dokladu o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (maturitní vysvědčení ze SZŠ nebo diplom z VŠ nebo diplom z VOŠ spolu s vysvědčením o absolutoriu).Elektronické úředně ověřené kopie, lze získat stejně snadno jako ty papírové na pobočkách České pošty nebo u notáře. Po vložení této kopie do Vašeho uživatelském profilu nebude třeba ji znovu dokládat v případě další účasti na kurzech.

celoživotní vzdělávání kojení ultrazvuk porodní asistentka
odkazy
Informace o konverzi dokumentů od České pošty bližší informace o konverzi dokumentů od České pošty
launch otevřít
PŘIHLÁSIT SE
price
4000 Kč

organize Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Lucie Šebelová organizer sebelova@nconzo.cz 543559583
Miluše Vacušková course leader
dle rozvrhu professional garand (supervisor)