register

Vedení Centra

PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D.
Ředitel Centra

saloun@nconzo.cz
543 559 500


Jaroslava Šilarová
sekretariát

silarova@nconzo.cz
543 559 501

 

PhDr. Jana Nekudová
náměstek pro úsek pedagogický

nekudova@nconzo.cz
543 559 562


Aurika Tvarůžková
sekretariát

tvaruzkova@nconzo.cz
543 559 503

 

PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková
náměstek pro úsek regulace nelékařských povolání

hofstetrova@nconzo.cz
543 559 580


Jana Sedláčková Nomilnerová
sekretariát

sekretariat.regulace@nconzo.cz
543 559 511

 

Ing. Jaroslav Kratochvíl
náměstek pro úsek ekonomický a technický

kratochvil@nconzo.cz
543 559 250


Jana Sotonová
sekretariát

sotonova@nconzo.cz
543 559 251

 

PŘÍMO ŘÍZENÉ USEKY:

 
Více informací >>>

referát právní
checkJUDr. Ing. Lukáš Prudil Ph.D

 

referát personální
checkAurika Tvarůžková
checktelefon 543 559 503

 

referát krizového managementu a kontroly
checkHana Vraspírová
checktelefon 543 559 502

 

referát vnitřního auditu
checkIng. Karel Martíšek

 

referát marketingu

Updated: 07.07.2020 13:15