register

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ - 840-469/2019

event
Odborný modul 2: 14.01.2019 - 18.01.2019 Odborný modul 4: 10.06.2019 - 14.06.2019 Odborný modul 5: 07.10.2019 - 11.10.2019 Odborný modul 3: 13.01.2020 - 17.01.2020 Odborný modul 6: 09.03.2020 - 13.03.2020
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Show on map

goal

získání specializované způsobilosti

for whom

Všeobecná sestra, Dětská sestra, Porodní asistentka, Ergoterapeut, Radiologický asistent, Zdravotní laborant, Zdravotně-sociální pracovník, Optometrista, Ortoptista, Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, Ortotik-protetik, Nutriční terapeut, Zubní technik, Dentální hygienistka, Zdravotnický záchranář, Farmaceutický asistent, Biomedicínský technik, Radiologický technik, Adiktolog, Behaviorální analytik, Fyzioterapeut, Psycholog ve zdravotnictví, Logoped ve zdravotnictví, Zrakový terapeut, Radiologický fyzik, Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, Biomedicínský inženýr, Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, Asistent behaviorálního analytika

content

Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR.

note

Předpokládaná cena je za celou teoretickou část studia

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

celoživotní vzdělávání management manažer leadership strategický management

organize Katedra managementu
Alena Obstová organizer obstova@nconzo.cz 543559517
Helena Komínková course leader
dle rozvrhu professional garand (supervisor)