register

METODY NÁHRADY FUNKCE LEDVIN - 830-228/2020

event
1. část: 26.10.2020 - 27.10.2020 2. část: 18.11.2020 - 20.11.2020
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Show on map

goal

Získání zvláštní odborné způsobilosti pro úzce vymezené zdravotnické činnosti.

for whom

Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář

content

Patofyziologie močového systému, mimotělní metody náhrady funkce ledvin, peritoneální dialýza, specifika péče u dospělých a dětí.

note

Teoretická část je v rozsahu 40 hodin. Součástí kurzu je odborná praxe v akreditovaném zařízení v rozsahu 40 hodin. Akreditované zařízení si účastník volí ze seznamu, který dostane v rámci teoretické části. Termín odborné praxe si domlouvá se školitelem akreditovaného zařízení. Certifikovaný kurz je ukončen zkouškou. Předpokládaná cena je za teoretickou část certifikovaného kurzu.

Nutné předpokladyPro posouzení splnění vstupních požadavků účastníka (§ 62 odst. (2) zákona č. 96/2004 Sb.), je nutné s přihláškou do certifikovaného kurzu vložit do svého uživatelského profilu elektronicky úředně ověřenou kopii dokladu o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (maturitní vysvědčení ze SZŠ nebo diplom z VŠ nebo diplom z VOŠ spolu s vysvědčením o absolutoriu).Elektronické úředně ověřené kopie, lze získat stejně snadno jako ty papírové na pobočkách České pošty nebo u notáře. Po vložení této kopie do Vašeho uživatelském profilu nebude třeba ji znovu dokládat v případě další účasti na kurzech.

všeobecná sestra ARO JIP hemodialýza
odkazy
Informace o konverzi dokumentů od České pošty bližší informace o konverzi dokumentů od České pošty
launch otevřít
PŘIHLÁSIT SE
price
4400 Kč

organize Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
Veronika Gach organizer paralova.veronika@nconzo.cz 543559587
Jitka Petrů course leader
dle rozvrhu professional garand (supervisor)