register

KOMUNIKACE JE ZÁZRAK I. - 840-428/2020

event
Jednorázová akce: 11.03.2020
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Show on map

goal

získat vědomosti a dovednosti prohlubující komunikační kompetence

for whom

Všeobecná sestra, Dětská sestra, Zdravotně-sociální pracovník, Ošetřovatel, Sanitář, Jiný odborný pracovník

content

Proč si nerozumíme – komunikace jako klíčová kompetence sestry. Umění ptát se – proč jsou důležité otázky v komunikaci nejen s pacientem. Jak být profesionální i v neverbální komunikaci. Máme dobrou slovní zásobu? Jak ji získat a cvičit. Jak se domluvit rychle bez plýtvání času a energie. Jak zvládat i náročné komunikační situace – aneb, kde nepomůže asertivita (novinka, metodika Průlomové jednání). Diskuze, práce ve skupinách.

note

Tento kurz lze uspořádat i ve vašem zařízení, rozsah 8 hod., termín i kurzovné dohodou.

celoživotní vzdělávání asertivita komunikační dovednost

organize Katedra managementu
Alena Obstová organizer obstova@nconzo.cz 543559517
Marie Malinková course leader
dle rozvrhu professional garand (supervisor)