register

JAK SE VYTVÁŘÍ FUNGUJÍCÍ PRACOVNÍ TÝM - 840-1010/2019

event
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Show on map

goal

Osvojit si pravidla a etapy pro budování funkčního pracovního týmu.

for whom

Všeobecná sestra, Zdravotnický záchranář, Jiný odborný pracovník

content

pracovní týmy se vytváří a tento proces má určitá pravidla a etapy, kterými musí tým projít, aby byl funkční.Účastníci se budou s těmito pravidly a etapami seznamovat. Vycházet budeme z vlastních příkladů řízení pracovních kolektivů.

celoživotní vzdělávání
PŘIHLÁSIT SE
price
2800 Kč

organize Katedra krizové připravenosti
Alena Obstová organizer obstova@nconzo.cz 543559517
Hana Vraspírová course leader
dle rozvrhu professional garand (supervisor)