register

HODNOCENÍ RIZIK, PREVENCE A LÉČBA DEKUBITŮ - 820-68/2019

event
1. část: 15.05.2019 - 17.05.2019 2. část: 30.10.2019 - 01.11.2019
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Show on map

goal

Bude doplněno. V případě dotazů neváhejte kontaktovat organizátorku.

for whom

Všeobecná sestra

content

Specifika ošetřovatelské péče u pacientů s rizikem vzniku dekubitů, intervence, komunikační dovednosti, etické a právní aspekty při poskytování zdravotních služeb se zaměřením na prevenci a léčbu dekubitů, praktická cvičení.

note

Součástí vzdělávacího programu je povinná praktická výuka v akreditovaných zařízeních v rozsahu 24 hodin. Seznam akreditovaných zařízení pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu kurzu. Kurz má e-learningovou studijní podporu.

dekubity ošetřování pacientů celoživotní vzdělávání

organize Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Lucie Šebelová organizer sebelova@nconzo.cz 543559583
Jaroslava Hájková course leader
dle rozvrhu professional garand (supervisor)