register

Akreditované kvalifikační kurzy, Certifikované kurzy - přihlášky a žádosti

Přihláška na závěrečnou zkoušku akreditovaného kvalifikačního kurzu

Žádost o započtení dříve absolvovaného studia u vzdělávacích programů certifikovaných kurzů a akreditovaných kvalifikačních kurzů

Vyhláška č. 189/2009 Sb., o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, v platném znění.

Vyhláška č. 337/2017 Sb., o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, v platném znění, kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb.

Žádost o vystavení duplikátu, opisu, obsahu vzdělávacího programu

Updated: 25.08.2021 07:11