register

Úhrada vzdělávací akce

Informace k úhradě specializačního vzdělávání

Účastník, který zahájil specializační vzdělávání, hradí studium za plánovaná soustředění v roce předem, buď jednou platbou (tj. za všechna soustředění v daném roce) nebo ve splátkách, tj. za každé soustředění zvlášť. V případě neúčasti na některém soustředění se platba nevrací.

Informace o platebních podmínkách účastníků vzdělávacích akcí

Při vyplňování přihlášky na vzdělávací akci je nutné vyplnit povinné osobní údaje a kompletní údaje o plátci. Tento údaj bude následně vyplněn na daňovém dokladu/faktuře, který je vydáván při účasti na vzdělávací akci. Prosíme o důkladnou kontrolu správnosti údajů o plátci. Změna údajů plátce na daňovém dokladu/faktuře po úhradě účastnického poplatku je problematická.

Po zaregistrování přihlášky na vzdělávací akci Vám e-mailem zašleme minimálně 3 týdny před stanoveným termínem pozvánku, ve které bude uvedena výše účastnického poplatku, variabilní symbol a bankovní spojení, v příloze pozvánky i zálohovou fakturu. Platbu je nutné provést bezhotovostně převodem na účet Centra. Vždy je nutné uvést správný variabilní symbol uvedený v pozvánce. Platbu lze výjimečně uhradit v den zahájení na pokladně s tím, že účastnický poplatek bude navýšen o 100,- Kč.

Ubytování si účastník zajišťuje sám. Rezervaci je nutné provést co nejdříve (omezená kapacita míst) Při rezervaci vždy uveďte číslo a název akce, které se máte zúčastnit. Upozorňujeme, že vzhledem k novému systému zpracování dat, a ve vazbě na zákon o účetnictví a daňové zákony, není momentálně možné zaslat úhradu za ubytování bezhotovostně, a to ani s využitím VS pro účastnický poplatek. Pokud tento případ nastane, bude platba vyhodnocena z naší strany jako mylná a vrácena plátci.

Kontakt: recepce@nconzo.cz, telefon 543 559 151

Storno podmínky při zrušení účasti na vzdělávací akci:

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (dále jen Centrum) je oprávněno zrušit vzdělávací akci v případě, že není naplněna kapacita účastníků. Při zrušení je Centrum povinno tuto skutečnost oznámit a vrátit přihlášeným klientům zaplacenou částku v plné výši převodem na účet do 30 dnů.

V případě zrušení účasti na vzdělávací akci ze strany klienta, a byla již uhrazena platba, vrací Centrum klientovi částku sníženou dle níže uvedených storno podmínek do 30 dnů po zrušení účasti převodem na jeho účet.

 

  • 14 pracovních dnů a více před termínem zahájení vzdělávací akce, Vám bude vráceno 100% účastnického poplatku a nebo si můžete vybrat z naší nabídky vzdělávacích akci ve stejné ceně
  • 13 pracovních dnů až 5 dnů před termínem - 30% z platby
  • 4 pracovní dny a méně před termínem – 100 % z platby

 

Další informace ke storno podmínkám:

 

  • zrušení účasti je nutné oznámit písemně, nebo e-mailem
  • určující pro stanovení storna je obdržení zprávy poštou, či emailem (u neděle a svátků je směrodatný následující pracovní den)
Updated: 09.08.2019 07:57