register

ELEKTRODIAGNOSTIKA NERVOVÉHO SYSTÉMU - EEG, EP - 820-10/2019

event
Teoretická část: 02.12.2019 - 06.12.2019 Zkouška: 04.12.2019 Zkouška: 16.09.2020 Zkouška: 17.09.2020
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Show on map

goal

Bude doplněno. V případě dotazů neváhejte kontaktovat organizátorku.

for whom

Všeobecná sestra

content

Elektroencefalografie nervového systému, evokované potenciály.

note

Součástí vzdělávacího programu je povinná praktická výuka v akreditovaných zařízeních v rozsahu 80 hodin. Seznam akreditovaných zařízení bude účastníkům předán při zahájení kurzu.

Nutné předpokladyPro všeobecné sestry pracující nejméně 12 měsíců v neurofyziologických laboratořích nemocnic, v privátních specializovaných ambulancích neurologického a psychiatrického zaměření, na pracovištích s možností dlouhodobé videomonitorace EEG a spánkových laboratořích .Pro posouzení splnění vstupních požadavků účastníka (§ 62 odst. (2) zákona č. 96/2004 Sb.), je nutné s přihláškou do certifikovaného kurzu vložit do svého uživatelského profilu elektronicky úředně ověřenou kopii dokladu o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (maturitní vysvědčení ze SZŠ nebo diplom z VŠ nebo diplom z VOŠ spolu s vysvědčením o absolutoriu).Elektronické úředně ověřené kopie, lze získat stejně snadno jako ty papírové na pobočkách České pošty nebo u notáře. Po vložení této kopie do Vašeho uživatelském profilu nebude třeba ji znovu dokládat v případě další účasti na kurzech.

ošetřování pacientů EEG celoživotní vzdělávání činnosti epidemiologicky závažné

organize Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Lucie Šebelová organizer sebelova@nconzo.cz 543559583
Miluše Vacušková course leader
dle rozvrhu professional garand (supervisor)