register

E-learning aprobační zkouška - Zdravotní laborant - 310-3/2021

event
e-learning: 15.07.2021 - 14.08.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Show on map

goal

Podání základní informace o komplexní problematice poskytování zdravotní péče v oblasti laboratorní činnosti a umožnění lépe se orientovat v požadavcích pro splnění písemných testů a ústní zkoušky.

for whom

Zdravotní laborant

content

Úvod do studia - somatologie, zdravotní služby, základy psychologie, první pomoc. Laboratovní vyšetřovací metody - klinická biochemie, hematologie, mikrobiologie a histologie.

celoživotní vzdělávání laboratorní metody e-learning

organize Úsek regulace nelékařských povolání
Jana Sedláčková Nomilnerová organizer sekretariat.regulace@nconzo.cz 543559511
Františka Ertlová course leader
dle rozvrhu professional garand (supervisor)